Reklamation
Fri frakt 1-18 dec Öppet köp till 31 jan
VARUKORG

 
REKLAMATION


Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till oss via formuläret nedan. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Tänk på att bifoga bilder på skadan, för att vi lättare och snabbare hantera ditt ärende. 

Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.

Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Be att transportören gör en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som vi har konstaterat är transportskadad byter vi ut snarast och kostnadsfritt.

Reklamationsrätt

Rum21 (Royal Design Group AB) tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt vilket innebär att du har tre års reklamationsrätt efter det att du har mottagit varan. Detta förutsätter att alla skötselråd följs och att normal aktsamhet iakttagits. Vid ett reklamationsärende rekommenderar vi att du kontaktar vår Kundtjänst för snabbare hantering som sedan vidare hjälper dig med förfarandet. Du kommer då bli ombedd att tillhandahålla bildbevis via mail på felaktigheten/den defekt vara där felet tydligt framgår. Vid beviljad reklamation skickas en förbetald returfraktsedel ut till dig av kundtjänst. När vi mottagit den reklamerade varan undersöks felet på nytt och därefter skickas en ny vara till dig. Du betalar således inget för varje returfraktsedel för den reklamerade varan eller frakten för den nya varan.

 

Vid en reklamation så ska felet anmälas snarast eller så snart felet har upptäckts. Anmälan om fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Vid en godkänd reklamation står vi som handlare för alla kostnader, inklusive all frakt. Eventuella kostnader som uppstår i samband med reklamationen, till exempel parkeringsavgifter och bensinkostnader återbetalar vi mot kvitto. Din skyldighet som konsument ligger på att begränsa skadan.


Kontakt vid reklamation

 

RUM21 Kundtjänst
Tel: 033-120 180
Mail: kontaktformulär>> 

 

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Rum21s tjänster eller produkter bör meddelas till Rum21s kundservice via kontaktformuläret här eller på telefon 033-120 180.

 

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

 

För att ta kontakt med ARN så följer du denna länken: http://www.arn.se/om-arn/kontakta-oss/

 

http://www.arn.se/


Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

 

ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/

 

Alternativ Tvistelösning

Europeiska kommissionen har också en Onlineplattform som kommer att underlätta för konsumenter och näringsidkare att lösa tvister genom ett online system (ADR/ODR) Alternative or Online Dispute Resolution. Plattformen finns tillgänglig under https://ec.europa.eu/odr