Nyheter
Belysning

Snabba leveranser

Fri frakt över 499 kr (stora varor över 4999kr)

30 dagars öppet köp

#yesrum21

Information
KöpvillkorLeveranserPrisgarantiRetur & ReklamationCookiesIntegritetspolicyJobba hos ossAffiliateExkluderingar

(In English below)

Vi älskar att se dina bilder på våra produkter! Det kan hända att vi ber om lov att använda dessa bilder i marknadsföringssyfte i våra egna kanaler för att publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram, Facebook, Pinterest, blogg, nyhetsbrev, via butikskommunikation och kataloger samt övriga kommunikationskanaler.

Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yesrum21, godkänner du följande:

Du ger Royal Design Group AB (organisations nr 556573-2426) en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesrum21se till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.  

Härmed intygar du att:

1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
3. Royal Design Group AB inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Royal Design Group AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Royal Design Group och alla personer som handlar för Royal Design Groups räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke att dela dina bilder med oss, behöver du kontakta oss och meddela oss detta. Detta gör du genom att klicka på den publicerade bilden på vår hemsida och sedan klicka på i-ikonen i det nedre vänstra hörnet på bilden. Ikonen kommer leda dig till ett formulär där du fyller i att du inte länge vill dela bilden med oss.

Genom att svara #yesrum21 så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till: kundservice@rum21.se.

We love seeing your pictures of our products! We might ask for your permission to use these pictures for marketing purposes on our own channels to publish them on our website, social media like Instagram, Facebook, Pinterest, blogs, newsletters, via in-store communications and catalogues, as well as other communication channels.

By replying to our request with the hashtag #yesrum21, you accept the following:You give Royal Design Group AB (business ID 556573-2426) a non-exclusive, global license to utilise all pictures to which you responded with #yesrum21se for marketing purposes on all communication channels.

You hereby warrant that:

1. You own all the rights to your pictures.

2. You have obtained permission from any and all persons visible in your pictures to make over the rights herein.

3. Royal Design Group AB will not violate the rights of any third party or break any laws.

You hereby agree to hold Royal Design Group AB unaccountable for any and all responsibility to reimburse you for the use of your pictures and the intellectual property rights to them for the usage forms detailed above. You hereby release and accept to hold harmless Royal Design Group and any and all representatives of Royal Design Group for any claims, demands, and responsibilities, regardless of their nature, arising from the use of the pictures accordant with the description above.

Should wish to retract your consent to share your pictures with us, you must contact and notify us. You can do so by clicking the published picture on our website and then clicking the "i" icon in the lower left corner of the picture. The icon will lead you to a form which you can fill in and state that you no longer wish to share the picture with us.

By answering #yesrum21 you thus warrant that you have read and understood the terms and conditions above. You are always welcome to contact us at the following email address, should you have any questions regarding the matter: kundservice@rum21.se.

Belysning Möbler Utemöbler Inredning Textil Mattor Servering Barn Jul Nyheter Erbjudanden null Inspiration Varumärken null Presentkort Gift Guide null null Butiken Kundservice Om Rum21 Våra butiker Kundservice Returer